Discussion:
ciekawostka ...
(too old to reply)
kasiakz
2017-02-27 12:01:17 UTC
Permalink
Raw Message
na cos takiego sie natknelam na fb niechcacy ...
cos mi sie zdaje ze lekarze ,,tradycyjni,, podniosa wrzask ;)

http://antykoncepcja-przychodnia.pl/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_term=w18-55Girl-UpsDeskcpc&utm_content=DMK0080&utm_campaign=LutyJag4

kasia
kasiakz
2017-02-27 12:04:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kasiakz
cos mi sie zdaje ze lekarze ,,tradycyjni,, podniosa wrzask ;)
chyba i aptekarze bo leki tez mozna kupic u nich bezposrednio ...


kasia
Wojtek Domino
2017-02-27 12:20:32 UTC
Permalink
Raw Message
Pracowici 24/7.
Recepta wysy³ka 24 godz.
Ciekawe co na to poczata ?
Post by kasiakz
Post by kasiakz
cos mi sie zdaje ze lekarze ,,tradycyjni,, podniosa wrzask ;)
chyba i aptekarze bo leki tez mozna kupic u nich bezposrednio ...
kasia
Piotr Siciarski
2017-02-27 12:26:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Domino
Ciekawe co na to poczata ?
Chcesz dać pocztowcom: pani na poczcie + osobie segregującej + kierowcy +
listonoszowi klauzulę sumienia?

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
kasiakz
2017-02-27 12:44:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Siciarski
Chcesz dać pocztowcom: pani na poczcie + osobie segregującej + kierowcy +
listonoszowi klauzulę sumienia?
:))
pierwszy raz poczulam sympatie do portalu, ktory mi w pewien
sposob rowniez odbiera chleb ;)kasia
michu
2017-02-27 12:54:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kasiakz
:))
pierwszy raz poczulam sympatie do portalu, ktory mi w pewien
sposob rowniez odbiera chleb ;)
Zarax Ci Digoxin napisze ¿e masz syndrom szwedzki albo jak±¶ inn±
skandynawsk± chorobê

michu
kasiakz
2017-02-27 13:04:12 UTC
Permalink
Raw Message
Zarax Ci Digoxin napisze że masz syndrom szwedzki albo jakąś inną
skandynawską chorobę
Digoxin poszedł zanieść kota na sterylke ;)
a propos pisiakow, dzisiaj po obejrzeniu
relacji z Hajnowki pierwszą myślą było
wypieprzyć krewnych i znajomych tej linii
z FB, ale poszłam z piesem do lasu i złość
mi przeszła ;)


kasia
Piotr Siciarski
2017-02-27 13:45:45 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "kasiakz" napisał w wiadomości grup
Post by kasiakz
a propos pisiakow, dzisiaj po obejrzeniu
relacji z Hajnowki pierwszą myślą było
wypieprzyć krewnych i znajomych tej linii
z FB,
A i im też zejdzie ze 100-200lat zanim zrozumieją, że pojęcie "naród" jest
bytem nierealnym,
tak jak i świętość i nieomylność tych, których czczą
to tylko mącenie w czerepach dla kasy i władzy jak za czasów egipskich
kapłanów.

Pozdrawiam
piotrs
Piotr Siciarski
2017-02-27 13:41:57 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "michu" napisał w wiadomości grup
Zarax Ci Digoxin napisze że masz syndrom szwedzki albo jakąś inną
skandynawską chorobę
Tak jak już kiedyś chyba pisałem,
Digoxin i Digoxinopodobni za 50-100-200-500 lat dojdą do tego co dziś dla
normalnych oczywiste,
że EllaOne nie wywołuje poronienia,
tak jak tyle gdzieś lat im zeszło z przyznaniem,
że prezerwatywa nie zabija dzieci a chroni przed HIVem,
świat się nie wali jeśli kobiety mogą głosować i zasiadać w parlamentach,
a kupienie szczebla z drabiny, która przyśniła się jakiemuśtam świętemu nie
prowadzi prosto do jakiegośtam nieba - tylko do nabijania komuś kabzy, tak
jak uczynienie kogoś świętym i modlenie się do jego obrazka nie zwiększa
szans wygrania w Totolotka.

Pozdrawiam
piotrs
Wojtek Domino
2017-02-27 23:51:58 UTC
Permalink
Raw Message
Wywiązała się ciekawa rozmowa u mnie w aptece.
Wnioski.
Nie chodzi o EllaOne, tylko o embrion = dziecko poczęte.
Czyli ochrona życia poczętego. I z tego punktu widzenia może to inaczej
wyglądać.
Idąc dalej tym tropem, trzeba by uznać pozytywny wynik testu ciążowego
za początek ciąży, a brak jej kontynuacji za poronienie. Dochodzi
odszkodowanie i 8 tygodni urlopu.
Igrając z różnymi poglądami na sprawę można dojść do bardzo dziwnych
wniosków.
Post by Piotr Siciarski
Użytkownik "michu" napisał w wiadomości grup
Zarax Ci Digoxin napisze że masz syndrom szwedzki albo jakąś inną
skandynawską chorobę
Tak jak już kiedyś chyba pisałem,
Digoxin i Digoxinopodobni za 50-100-200-500 lat dojdą do tego co dziś
dla normalnych oczywiste,
że EllaOne nie wywołuje poronienia,
tak jak tyle gdzieś lat im zeszło z przyznaniem,
że prezerwatywa nie zabija dzieci a chroni przed HIVem,
świat się nie wali jeśli kobiety mogą głosować i zasiadać w parlamentach,
a kupienie szczebla z drabiny, która przyśniła się jakiemuśtam świętemu
nie prowadzi prosto do jakiegośtam nieba - tylko do nabijania komuś
kabzy, tak jak uczynienie kogoś świętym i modlenie się do jego obrazka
nie zwiększa szans wygrania w Totolotka.
Pozdrawiam
piotrs
Piotr Siciarski
2017-02-28 07:43:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek Domino
Nie chodzi o EllaOne, tylko o embrion = dziecko poczęte.
Czyli ochrona życia poczętego. I z tego punktu widzenia może to inaczej
wyglądać.
Idąc dalej tym tropem, trzeba by uznać pozytywny wynik testu ciążowego
za początek ciąży, a brak jej kontynuacji za poronienie. Dochodzi
odszkodowanie i 8 tygodni urlopu.
A jeśli to śmierć/zabicie - to zasiłek pogrzebowy + ładny pogrzeb embriona,
no i proces.
Post by Wojtek Domino
Igrając z różnymi poglądami na sprawę można dojść do bardzo dziwnych
wniosków.
To też się zmieniało na przestrzeni dziejów i w różnych miejscach świata.
Sam termin poczęcie ma ze 200lat kiedy uchwalono na jakimś synodzie czy
soborze dogmat o niepokalanym poczęciu, a żeby było śmieszniej - jakoś tuż
przed/tuż po odkryciu komórki jajowej.

Przed tą uchwałą to wszyscy bogowie z Wszechświata normalnie schodzili z
niebios/z gór/z wód i zapładniali wybranki.

Jedną z fajniejszych teorii "od kiedy zaczyna się życie" jaką pamiętam to
było coś mniej więcej, jakoby życie zaczynało się od momentu połączenia
duszy z ciałem.
A żeby było śmieszniej - dusza z ciałem mężczyzny łączyła się 40 dni po
zapłodnieniu, a dusza z ciałem kobiety łączyła się po 80dniach.
(sprawdzić ilość dni)
:)

Pozdrawiam wy...poczęty
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Wojtek Domino
2017-02-28 09:13:29 UTC
Permalink
Raw Message
W³a¶nie.
To wszysto im siê pomiesza³o.
Tak jak z stosowaniem szczepionek.
Tak± sobie szczepionk± jest chrzest,
zmazanie grzechu pierworodnego i zabezpieczenie przed
"z³ym", a tu zdziwienie odno¶nie przymuszanai rodziców do szczepieñ.
Nie chodzi o EllaOne, tylko o embrion = dziecko poczête.
Czyli ochrona ¿ycia poczêtego. I z tego punktu widzenia mo¿e to inaczej
wygl±daæ.
Id±c dalej tym tropem, trzeba by uznaæ pozytywny wynik testu ci±¿owego
za pocz±tek ci±¿y, a brak jej kontynuacji za poronienie. Dochodzi
odszkodowanie i 8 tygodni urlopu.
A je¶li to ¶mieræ/zabicie - to zasi³ek pogrzebowy + ³adny pogrzeb
embriona,
no i proces.
Igraj±c z ró¿nymi pogl±dami na sprawê mo¿na doj¶æ do bardzo dziwnych
wniosków.
To te¿ siê zmienia³o na przestrzeni dziejów i w ró¿nych miejscach ¶wiata.
Sam termin poczêcie ma ze 200lat kiedy uchwalono na jakim¶ synodzie czy
soborze dogmat o niepokalanym poczêciu, a ¿eby by³o ¶mieszniej - jako¶ tu¿
przed/tu¿ po odkryciu komórki jajowej.
Przed t± uchwa³± to wszyscy bogowie z Wszech¶wiata normalnie schodzili z
niebios/z gór/z wód i zap³adniali wybranki.
Jedn± z fajniejszych teorii "od kiedy zaczyna siê ¿ycie" jak± pamiêtam to
by³o co¶ mniej wiêcej, jakoby ¿ycie zaczyna³o siê od momentu po³±czenia
duszy z cia³em.
A ¿eby by³o ¶mieszniej - dusza z cia³em mê¿czyzny ³±czy³a siê 40 dni po
zap³odnieniu, a dusza z cia³em kobiety ³±czy³a siê po 80dniach.
(sprawdziæ ilo¶æ dni)
:)
Pozdrawiam wy...poczêty
piotrs
---
Ta wiadomo¶æ zosta³a sprawdzona na obecno¶æ wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-03-01 10:02:44 UTC
Permalink
Raw Message
Właśnie.
To wszysto im się pomieszało.
Wczoraj wpolityce czytałem artykuł Pani gorsząca się lewactwem,
która dziwiła się dokąd zmierza świat w kontekście transseksualnych lalek.

A tak ze 100-150 lat babcia tej Pani nie miała praw wyborczych, nie miała
wstępu na studia, dostępu do publikowania swoich wypocin czy prawa do
wypowiadania się o seksualności - gdyby nie ówczesne "lewactwo".

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

kasiakz
2017-02-28 08:11:34 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "Wojtek Domino" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych
Idąc dalej tym tropem, trzeba by uznać pozytywny wynik testu ciążowego za
początek ciąży, a brak jej kontynuacji za poronienie. Dochodzi
odszkodowanie i 8 tygodni urlopu.
Igrając z różnymi poglądami na sprawę można dojść do bardzo dziwnych
wniosków.
taaa, jestem w stanie wyobrazic sobie nawet pogrzeb podpaski ;)


kasia
Piotr Siciarski
2017-02-27 12:19:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by kasiakz
na cos takiego sie natknelam na fb niechcacy ...
cos mi sie zdaje ze lekarze ,,tradycyjni,, podniosa wrzask ;)
http://antykoncepcja-przychodnia.pl/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_term=w18-55Girl-UpsDeskcpc&utm_content=DMK0080&utm_campaign=LutyJag4
A ja gdzieś niechcący przeczytałem, że organizacje Pro Life - po
wczesnoporonnych wypowiedziach Hrabi'ego - chcą _całkowicie_ _zakazać_ w
Polsce EllaOne.

Tak to jest jak się nieukom da palec.

Pozdrawiam z beczki i wieszakiem
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Loading...