Discussion:
odkurzacz ogrodowy
(too old to reply)
mannlicher
2017-03-27 10:25:46 UTC
Permalink
Raw Message
Zdaje siê, ¿e jest tu paru ogrodników, wiêc mo¿e mia³ kto¶ do czynienia z
odkurzaczem do li¶ci. Interesuje mnie czy ma sens i jak to siê sprawdza w
praktyce. My¶lê o wersji spalinowej ze wzglêdu na du¿y ogród.
kasiakz
2017-03-28 06:26:52 UTC
Permalink
Raw Message
Myślę o wersji spalinowej ze względu na duży ogród.
nie lubie takich gadzetow, zasmiecaja komorke przez caly rok
dla jednego czy dwoch sprzatniec ...
wole dac dzieciakom/firmie ogrodniczej zarobic, polecam ;)
policz sobie koszt tego cuda plus koszt twojej pracy i nie wyjdzie
drogo ;) ja zawsze licze swoj czas pracy po najwyzszych sieciowych stawkach,
jeszcze zadna firma ogrodnicza nie przebila stawki magisterskiej :)


kasia
mannlicher
2017-03-28 12:10:33 UTC
Permalink
Raw Message
Ja bym chêtnie zap³aci³, ale na moim zadupiu ciê¿ko znaleŒæ kogo¶ do pracy.
Jedyni chêtni to lokalne pijaczki, ale z nimi za du¿o problemów
Post by kasiakz
Post by mannlicher
My¶lê o wersji spalinowej ze wzglêdu na du¿y ogród.
nie lubie takich gadzetow, zasmiecaja komorke przez caly rok
dla jednego czy dwoch sprzatniec ...
wole dac dzieciakom/firmie ogrodniczej zarobic, polecam ;)
policz sobie koszt tego cuda plus koszt twojej pracy i nie wyjdzie
drogo ;) ja zawsze licze swoj czas pracy po najwyzszych sieciowych stawkach,
jeszcze zadna firma ogrodnicza nie przebila stawki magisterskiej :)
kasia
Loading...