Discussion:
A co pan zrobisz,
(too old to reply)
Jerzy
2017-11-16 15:35:52 UTC
Permalink
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenia/moda-i-zdrowie/
mannlicher
2017-11-16 15:40:13 UTC
Permalink
Post by Jerzy
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenia/moda-i-zdrowie/
aaaaale o sssso chodzi ?
michu
2017-11-16 18:37:10 UTC
Permalink
Post by mannlicher
aaaaale o sssso chodzi ?
Mo¿e ten fachowiec z og³oszenia o masa¿u ero dla pañ to Jerzy??
;-)

michu
Jerzy
2017-11-16 16:13:05 UTC
Permalink
Mia³ byæ ten link.

http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/16550220/rybnik-Sprzedam-leki-bez-recepty-Xanax-Tramal-Clonazepam-Nasen-Arthrotec-Stilnox-Kamagra-Imovane-Relanium.html
Post by Jerzy
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenia/moda-i-zdrowie/
Digoxinum
2017-11-16 16:44:22 UTC
Permalink
Pisałem o tym jakieś 2 lata temu ;-)
W sumie dziwne , że nikt z tym na serio nie walczy...
Miał być ten link.
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenie/16550220/rybnik-Sprzedam-leki-bez-recepty-Xanax-Tramal-Clonazepam-Nasen-Arthrotec-Stilnox-Kamagra-Imovane-Relanium.html
Post by Jerzy
http://www.oglaszamy24.pl/ogloszenia/moda-i-zdrowie/
Piotr Siciarski
2017-11-16 17:07:15 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Pisałem o tym jakieś 2 lata temu ;-)
Ja to widuję w różnych miejscach od 20lat.
Post by Digoxinum
W sumie dziwne , że nikt z tym na serio nie walczy...
Bo nikt na tym nie traci.
?

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 08:24:13 UTC
Permalink
Teraz rozumiem czemu z reeksportem też nikt na serio nie walczy... ;-)
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Pisałem o tym jakieś 2 lata temu ;-)
Ja to widuję w różnych miejscach od 20lat.
Post by Digoxinum
W sumie dziwne , że nikt z tym na serio nie walczy...
Bo nikt na tym nie traci.
?
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-11-17 08:32:42 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Teraz rozumiem czemu z reeksportem też nikt na serio nie walczy... ;-)
?
Jak to - nikt.
?

Walczą FF, które na tym traciły - wprowadzając ograniczenia ilościowe na
rynek.

Pozdrawiam deficytowo
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 08:35:08 UTC
Permalink
Walczą tak skutecznie że niektóre leki jak były na początku niedostępne
tak są do teraz deficytowe. Później okazuje się , że hurt producenta ma
w tym tworzeniu deficytu udział ? ;-) Przypadek ?
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Teraz rozumiem czemu z reeksportem też nikt na serio nie walczy... ;-)
?
Jak to - nikt.
?
Walczą FF, które na tym traciły - wprowadzając ograniczenia ilościowe na
rynek.
Pozdrawiam deficytowo
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-11-17 08:45:14 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Później okazuje się , że hurt producenta ma
w tym tworzeniu deficytu udział ? ;-)
?
A tak się okazuje? czy coś z czegoś brudnego wyssałeś?

Pozdrawiam domyślnie
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 08:49:12 UTC
Permalink
Zapomniałeś już o tym ?

http://www.rynekaptek.pl/prawo/hurtownia-sanofi-do-zamkniecia-magazyn-pelen-lekow-ale-nie-dla-aptekarzy,8812.html
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Później okazuje się , że hurt producenta ma
w tym tworzeniu deficytu udział ? ;-)
?
A tak się okazuje? czy coś z czegoś brudnego wyssałeś?
Pozdrawiam domyślnie
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-11-17 08:55:07 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Zapomniałeś już o tym ?
http://www.rynekaptek.pl/prawo/hurtownia-sanofi-do-zamkniecia-magazyn-pelen-lekow-ale-nie-dla-aptekarzy,8812.html
Sugerujesz/wyssałeś, że FF, czyli zarząd Sanofi to zorganizował?
W jakim celu?

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 09:28:38 UTC
Permalink
Ja nic nie sugeruję oprócz tego , że lek był w magazynach hurtu
producenta ale nie był dostępny dla aptek...Czyli jego deficytowość była
sztucznie generowana ? Z jakich powodów ? tego nie jestem w stanie
stwierdzić , skoro jednak GIF podjął decyzję o zamknięciu hurtowni to
widocznie nie były to błahe przesłanki ?
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Zapomniałeś już o tym ?
http://www.rynekaptek.pl/prawo/hurtownia-sanofi-do-zamkniecia-magazyn-pelen-lekow-ale-nie-dla-aptekarzy,8812.html
Sugerujesz/wyssałeś, że FF, czyli zarząd Sanofi to zorganizował?
W jakim celu?
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-11-17 09:46:08 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Ja nic nie sugeruję oprócz tego , że lek był w magazynach hurtu
producenta ale nie był dostępny dla aptek...
A czy - uwzględniając apteki po każdej stronie ulicy - brakowało go na
rynku?

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 09:59:20 UTC
Permalink
Mi brakowało dawki 60 a czasem i z 40 był problem...
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Ja nic nie sugeruję oprócz tego , że lek był w magazynach hurtu
producenta ale nie był dostępny dla aptek...
A czy - uwzględniając apteki po każdej stronie ulicy - brakowało go na
rynku?
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Piotr Siciarski
2017-11-17 10:09:00 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Mi brakowało dawki 60 a czasem i z 40 był problem...
A ja zwykle miałem zapas.

Pozdrawiam na zero
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Wojtek Domino
2017-11-17 09:15:21 UTC
Permalink
Pytam, bo nie wiem.
Jest zamknieta ta hurtownia ?
Zapomnia³e¶ ju¿ o tym ?
http://www.rynekaptek.pl/prawo/hurtownia-sanofi-do-zamkniecia-magazyn-pelen-lekow-ale-nie-dla-aptekarzy,8812.html
PóŒniej okazuje siê , ¿e hurt producenta ma
w tym tworzeniu deficytu udzia³ ? ;-)
?
A tak siê okazuje? czy co¶ z czego¶ brudnego wyssa³e¶?
Pozdrawiam domy¶lnie
piotrs
---
Ta wiadomo¶æ zosta³a sprawdzona na obecno¶æ wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Jerzy
2017-11-17 09:08:50 UTC
Permalink
Ja nie widzê w tym winy producentow,
-producent na kontrakt z Min.z. potrzebn± ilo¶c leku,
-zabezpiecza magazyny zeby leku w/g ilosci z kontraktu nie zabrak³o
-reexport stwarza popyt na lek
-traci na tym producent bo reexportowany lek trafia w ni¿szej cenie
na rynek np. Niemiec, ktory to rynek zaopatruje producent - konkurencja dla
producenta
-po co producenta ma zwiekszac podaz leku,
wieksza podaz leku w Polsce = wieksza strata prducenta przez reexport,
-¿aden rz±d nie bedzie na powa¿nie zainteresowany likwidacj± reexportu
bo to jest dodatkowy obrot, dodatkowe podatki, robi sie (z powodu szumu
medialnego)
tylko pozorne ruchy jak wysy³anie plikow o obrocie.
Walcz± tak skutecznie ¿e niektóre leki jak by³y na pocz±tku niedostêpne
tak s± do teraz deficytowe. PóŒniej okazuje siê , ¿e hurt producenta ma w
tym tworzeniu deficytu udzia³ ? ;-) Przypadek ?
Post by Piotr Siciarski
Teraz rozumiem czemu z reeksportem te¿ nikt na serio nie walczy... ;-)
?
Jak to - nikt.
?
Walcz± FF, które na tym traci³y - wprowadzaj±c ograniczenia ilo¶ciowe na
rynek.
Pozdrawiam deficytowo
piotrs
---
Ta wiadomo¶æ zosta³a sprawdzona na obecno¶æ wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-11-17 09:24:32 UTC
Permalink
Generalnie nic mi do tego byle leku dla mnie nie brakowało.

Ja nie reeksportuję podobnie jak tysiące innych aptek które chcą mieć
lek tylko dla swoich pacjentów...
Ja nie widzę w tym winy producentow,
-producent na kontrakt z Min.z. potrzebną ilośc leku,
-zabezpiecza magazyny zeby leku w/g ilosci z kontraktu nie zabrakło
-reexport stwarza popyt na lek
-traci na tym producent bo reexportowany lek trafia w niższej cenie
na rynek np. Niemiec, ktory to rynek zaopatruje producent - konkurencja dla
producenta
-po co producenta ma zwiekszac podaz leku,
wieksza podaz leku w Polsce = wieksza strata prducenta przez reexport,
-żaden rząd nie bedzie na poważnie zainteresowany likwidacją reexportu
bo to jest dodatkowy obrot, dodatkowe podatki, robi sie (z powodu szumu
medialnego)
tylko pozorne ruchy jak wysyłanie plikow o obrocie.
Post by Digoxinum
Walczą tak skutecznie że niektóre leki jak były na początku niedostępne
tak są do teraz deficytowe. Później okazuje się , że hurt producenta ma w
tym tworzeniu deficytu udział ? ;-) Przypadek ?
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Teraz rozumiem czemu z reeksportem też nikt na serio nie walczy... ;-)
?
Jak to - nikt.
?
Walczą FF, które na tym traciły - wprowadzając ograniczenia ilościowe na
rynek.
Pozdrawiam deficytowo
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Loading...