Discussion:
Vessel due F gdzie dostać ?
(too old to reply)
Digoxinum
2017-07-31 10:01:02 UTC
Permalink
Coś ostatnio nie widać w hurcie ?
Piotr Siciarski
2017-07-31 10:31:40 UTC
Permalink
Post by Digoxinum
Coś ostatnio nie widać w hurcie ?
Jak nie widać, jak widać - poza PGFem.

Pozdrawiam
piotrs

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Digoxinum
2017-07-31 10:40:24 UTC
Permalink
Normalnie nie widać ale spróbowałem "eletromonicznie" w Nieuku może nie
wywalą mojego zamówienia do lasu ? ;-)
Post by Piotr Siciarski
Post by Digoxinum
Coś ostatnio nie widać w hurcie ?
Jak nie widać, jak widać - poza PGFem.
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Bogdan
2017-07-31 11:08:06 UTC
Permalink
Jest widoczny poza PGFem
ale
Nieraz leki s± widoczne a przy zamówieniu elektronicznym nie przechodz±
trzeba ustnie zamawiaæ (towar nie obs³ugiwany modemowo)
Inna hurtownia - leku nie widaæ ale przy zamówieniu ustnym telemarketer
sprawdza czy lek jest na "innym magazynie" i rozpisuje go rêcznie.
jakie¶ inne opcje ...
a jest te¿ hurtownia lek sprawdzany on-line jest (1 op) ale przez
telemarketing nieosiagalny, nie maj± go i tu im akurat wierzê.
Normalnie nie widaæ ale spróbowa³em "eletromonicznie" w Nieuku mo¿e nie
wywal± mojego zamówienia do lasu ? ;-)
Co¶ ostatnio nie widaæ w hurcie ?
Jak nie widaæ, jak widaæ - poza PGFem.
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomo¶æ zosta³a sprawdzona na obecno¶æ wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Jerzy
2017-08-01 15:37:11 UTC
Permalink
Jest te¿ tak ¿e elektronicznie pokazuje stan zerowy a przez optymalizator
pokazuje ¿e jest,
telemarketer twierdzi ¿e maja trzy dostawy na jednej kartotece, jedna z nich
jest juz zerowa.
Post by Bogdan
Jest widoczny poza PGFem
ale
Nieraz leki s± widoczne a przy zamówieniu elektronicznym nie przechodz±
trzeba ustnie zamawiaæ (towar nie obs³ugiwany modemowo)
Inna hurtownia - leku nie widaæ ale przy zamówieniu ustnym telemarketer
sprawdza czy lek jest na "innym magazynie" i rozpisuje go rêcznie.
jakie¶ inne opcje ...
a jest te¿ hurtownia lek sprawdzany on-line jest (1 op) ale przez
telemarketing nieosiagalny, nie maj± go i tu im akurat wierzê.
Normalnie nie widaæ ale spróbowa³em "eletromonicznie" w Nieuku mo¿e nie
wywal± mojego zamówienia do lasu ? ;-)
Co¶ ostatnio nie widaæ w hurcie ?
Jak nie widaæ, jak widaæ - poza PGFem.
Pozdrawiam
piotrs
---
Ta wiadomo¶æ zosta³a sprawdzona na obecno¶æ wirusów przez oprogramowanie
antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Loading...