Discussion:
Prymitywna instrukcja powrotu na grupę dyskusyjną
(too old to reply)
Bogdan
2017-08-01 12:35:50 UTC
Permalink
Za³o¿yæ nowe konto i w ustawieniach konta wszystko po staremu ale serwer z
"news.icm.edu.pl" zamieniæ na "news.aioe.org" i wszystko dzia³a po
staremu.

Bogdan---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Digoxinum
2017-08-01 13:23:02 UTC
Permalink
Potwierdzone w sposób empiryczny ;-)
Założyć nowe konto i w ustawieniach konta wszystko po staremu ale serwer z
"news.icm.edu.pl" zamienić na "news.aioe.org" i wszystko działa po
staremu.
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Bogdan
2017-08-01 13:53:33 UTC
Permalink
W zwi±zku z problemem dotycz±cym obs³ugi grupy dyskusyjnej
"sci.med.pharmacy" informujê:
1. Dalej dzi³a grupa "alt.coffee" traktowana jako kawiarenka mo¿na tam pisaæ
awaryjnie .
2. Aby korzystaæ z grupy dyskusyjnej "sci.med.pharmacy" proponujê za³o¿yæ
nowe konto w grupie dyskusyjnej, wype³niæ wszystko tak jak na starym koncie
ale przy serwerze zmieniæ "news.icm.edu.pl" na "news.aioe.org" u mnie to
zadzia³a³o. Šciagn±³em tylko nag³owki.
3. Przekazaæ ³añczuszek dalej ... i za powsta³e szkody nie odpowiadam.
Bogdan
P.S. Wy¶lê to na kilka prywatnych skrzynek w ramach prywaty.
Post by Bogdan
Za³o¿yæ nowe konto i w ustawieniach konta wszystko po staremu ale serwer z
"news.icm.edu.pl" zamieniæ na "news.aioe.org" i wszystko dzia³a po
staremu.
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
michu
2017-08-01 19:40:58 UTC
Permalink
wszystko dzia³a.
s³uchajta Bogdana i chodŒta!


michu
Post by Bogdan
W zwi±zku z problemem dotycz±cym obs³ugi grupy dyskusyjnej
1. Dalej dzi³a grupa "alt.coffee" traktowana jako kawiarenka mo¿na tam
pisaæ awaryjnie .
2. Aby korzystaæ z grupy dyskusyjnej "sci.med.pharmacy" proponujê za³o¿yæ
nowe konto w grupie dyskusyjnej, wype³niæ wszystko tak jak na starym
koncie ale przy serwerze zmieniæ "news.icm.edu.pl" na "news.aioe.org" u
mnie to zadzia³a³o. Šciagn±³em tylko nag³owki.
3. Przekazaæ ³añczuszek dalej ... i za powsta³e szkody nie odpowiadam.
Bogdan
P.S. Wy¶lê to na kilka prywatnych skrzynek w ramach prywaty.
Post by Bogdan
Za³o¿yæ nowe konto i w ustawieniach konta wszystko po staremu ale serwer z
"news.icm.edu.pl" zamieniæ na "news.aioe.org" i wszystko dzia³a po
staremu.
Bogdan
---
This email has been checked for viruses by AVG.
http://www.avg.com
Loading...